Fäder och söner - Iva Turgenjev
Regi Runar Hodne, premiär 2016
Kungliga Dramatiska teatern
Foto: Sören Vilks