Påklädaren - Ronald Harwood
Director: Eva Dahlman
The Royal Dramatic Theatre 2018
Foto: Sören Vilks